کد بین المللی کالا یا HS CODE چیست؟

بیائید باهم نگاه دقیقی به کد بین المللی کالا یا HSCODE داشته باشیم و ببینیم چه کاربردی در تجارت خارجی کالا و حمل و نقل بین المللی آن داشته باشد.کد بین المللی کالا یا HS CODE چیست؟

پس کارمان را با یک سؤال شروع می کنیم:

HS CODE چیست؟

هدف  از کد بین المللی کالا ارائه یک سری کدهایی برای شناسایی همه انواع کالاها در سطح بین المللی و اعمال عوارض گمرکی برای آن در عبور و مرور از مرزها هست.

کدهای HS به ماموران گمرکی در سطح جهان اجازه می دهد تا درک مشترکی از یک نوع کالا داشته باشند.

علی رغم اینکه هر کشوری قوانین خاصّ خود را برای ورورد و خروج کالاها از مرز خود دارد، ولی کد بین المللی کالا امکام شناسایی نوع کالا و اعمال قوانین دقیق مربوطه در مترین زمان ممکن را ارائه می دهد؟

 

کد بین المللی کالا یا HS CODE چیست؟ بیائید باهم نگاه دقیقی به کد بین المللی کالا یا HSCODE داشته باشیم و ببینیم چه کاربردی در تجارت خارجی کالا و حمل و نقل بین المللی آن داشته باشد. پس کارمان را با یک سؤال شروع می کنیم: HS CODE چیست؟ هدف  از کد بین المللی کالا ارائه یک سری کدهایی برای شناسایی همه انواع کالاها در سطح بین المللی و اعمال عوارض گمرکی برای آن در عبور و مرور از مرزها هست. کدهای HS به ماموران گمرکی در سطح جهان اجازه می دهد تا درک مشترکی از یک نوع کالا داشته باشند. علی رغم اینکه هر کشوری قوانین خاصّ خود را برای ورورد و خروج کالاها از مرز خود دارد، ولی کد بین المللی کالا امکام شناسایی نوع کالا و اعمال قوانین دقیق مربوطه در مترین زمان ممکن را ارائه می دهد؟ هر کد HS از یک عنوان 4 رقمی مشخّص یا از یک زیرعنوان شش رقمی مشخص تر تشکیل شده است. و همچنین یک توضیحات مربوط به محصول تشکیل شده است. و با کدهای مشابه در یک فصل اختصاصی از HS گروه بندی شده است. سازمان جهانی گمرک یا WCO  مسئول ایجاد کدهای جدید و اصلاح کدهای HS موجود هست. HS CODE ها هر پنج سال یک بار توسّط سازمان جهانی گمرک به روز آوری می شوند. تمامی کالاها و محصولاتی که در خانه و خیابان و داخل ماشین و دور و اطراف خود می بینید یک HS CODE مختص خود را دارا هستند. از قاشق و بشقاب چنگال سر سفره شما گرفته تا کامپیوتر و تلویزیون و لنت ترمز و سیمان و گچ و آجر. پس HS CODE یک سیستم جامع بین المللی هست که تمامی انواع کالاهای موجود در دنیا را شامل می شود. با استفاده از آنها هر کشوری می تواند قوانین گمرکی مربوط به کالا را برای ورود یا خروج از مرز آن کشور وضع کند. سیستم هماهنگ بین المللی کالاها حدود 5000 گروه کالایی را در کدهای شش رقمی ساده طبقه بندی می کند. که به 21 بخش سیستم هماهنگ، 96 فصل سیستم هماهنگ و هزاران عنوان تقسیم شده است. ساختار HS CODE ها: دو رقم اوّل از هر HS CODE نشان دهنده ی فصل کالا هست. دو رقم دوّم کد بین المللی هر کالا نیز نشان دهنده ی سر دسته بوده، دو رقم سوّم آن نیز زیر دسته کالا را نشان می دهد. به عنوان مثال فنجان قهوه سر صبحانه خود را در نظر بگیرید. قهوه همراه با چای و ادویه جات و غیره ذیل بخش 09 از HS CODE قرار دارد. در فصل 09 از کدهای بین المللی کالاها، قهوه در در زیربخش 0901 قرار دارد. اگر رقم 21 هم به این عدد اضافه شود، نوع قهوه را نشان خواهد داد. کدهای HS دارای چهار قسمت هستند: فصل عنوان زیر عنوان ارقام اکسترا فصل: دو رقم اول کد بین المللی کالا که در کل شامل 96 فصل هست. هر فصل شامل کلیاتی از کالاهای مختلف هست. که در دو رقم بعدی از هم تمایز پیدا خواهند کرد. عنوان عنوان در هر فصل خاصی، دسته خاص آن کالا را نشان می دهد. مثلا در مثال بالا 01 نشان دهنده این است که عنوان کالای ما قهوه هست.  زیرعنوان دو رقم آخر کد بین المللی کالا به طور مشخص تری هست. و زیر مجموعه های محصولات را تعیین می کند. به عنوان مثال دانه های قهوه حاوی کافئین 0901.21 است. امّا دکاف 0910.22 است.  ارقام اضافی علاوه بر شش رقم اصلی کد HS بین المللی کشورها می توانند بر اساس مصلحت خود 2-4 رقم هم اضافه کرده و دسته بندی خود را دبرای کالاهای مختلف دقیق تر کنند.  به عنوان مثال 0050 در مثال بالا برای قهوه غیر ارگانیک در کشور آمریکا استفاده می شود. در همه کشورها 6 رقم اوّل برای قهوه یکسان خواهد بود. بقیه هم بستگی به انتخاب خود کشورها دارد.

 

هر کد HS از یک عنوان 4 رقمی مشخّص یا از یک زیرعنوان شش رقمی مشخص تر تشکیل شده است. و همچنین یک توضیحات مربوط به محصول تشکیل شده است. و با کدهای مشابه در یک فصل اختصاصی از HS گروه بندی شده است.

سازمان جهانی گمرک یا WCO  مسئول ایجاد کدهای جدید و اصلاح کدهای HS موجود هست. HS CODE ها هر پنج سال یک بار توسّط سازمان جهانی گمرک به روز آوری می شوند.

تمامی کالاها و محصولاتی که در خانه و خیابان و داخل ماشین و دور و اطراف خود می بینید یک HS CODE مختص خود را دارا هستند. از قاشق و بشقاب چنگال سر سفره شما گرفته تا کامپیوتر و تلویزیون و لنت ترمز و سیمان و گچ و آجر.

پس HS CODE یک سیستم جامع بین المللی هست که تمامی انواع کالاهای موجود در دنیا را شامل می شود. با استفاده از آنها هر کشوری می تواند قوانین گمرکی مربوط به کالا را برای ورود یا خروج از مرز آن کشور وضع کند.

سیستم هماهنگ بین المللی کالاها حدود 5000 گروه کالایی را در کدهای شش رقمی ساده طبقه بندی می کند. که به 21 بخش سیستم هماهنگ، 96 فصل سیستم هماهنگ و هزاران عنوان تقسیم شده است.

 

ساختار HS CODE ها: دو رقم اوّل از هر HS CODE نشان دهنده ی فصل کالا هست. دو رقم دوّم کد بین المللی هر کالا نیز نشان دهنده ی سر دسته بوده، دو رقم سوّم آن نیز زیر دسته کالا را نشان می دهد.

 

ساختار HS CODE ها:

دو رقم اوّل از هر HS CODE نشان دهنده ی فصل کالا هست. دو رقم دوّم کد بین المللی هر کالا نیز نشان دهنده ی سر دسته بوده، دو رقم سوّم آن نیز زیر دسته کالا را نشان می دهد.

به عنوان مثال فنجان قهوه سر صبحانه خود را در نظر بگیرید. قهوه همراه با چای و ادویه جات و غیره ذیل بخش 09 از HS CODE قرار دارد. در فصل 09 از کدهای بین المللی کالاها، قهوه در در زیربخش 0901 قرار دارد. اگر رقم 21 هم به این عدد اضافه شود، نوع قهوه را نشان خواهد داد.

ساختار HS CODE ها:  دو رقم اوّل از هر HS CODE نشان دهنده ی فصل کالا هست. دو رقم دوّم کد بین المللی هر کالا نیز نشان دهنده ی سر دسته بوده، دو رقم سوّم آن نیز زیر دسته کالا را نشان می دهد. به عنوان مثال فنجان قهوه سر صبحانه خود را در نظر بگیرید. قهوه همراه با چای و ادویه جات و غیره ذیل بخش 09 از HS CODE قرار دارد. در فصل 09 از کدهای بین المللی کالاها، قهوه در در زیربخش 0901 قرار دارد. اگر رقم 21 هم به این عدد اضافه شود، نوع قهوه را نشان خواهد داد.

کدهای HS دارای چهار قسمت هستند:

 

  1. فصل

  2. عنوان

  3. زیر عنوان

  4. ارقام اکسترا

 

  • فصل:

دو رقم اول کد بین المللی کالا که در کل شامل 96 فصل هست. هر فصل شامل کلیاتی از کالاهای مختلف هست. که در دو رقم بعدی از هم تمایز پیدا خواهند کرد.

 

  • عنوان

عنوان در هر فصل خاصی، دسته خاص آن کالا را نشان می دهد. مثلا در مثال بالا 01 نشان دهنده این است که عنوان کالای ما قهوه هست.

 

  • زیرعنوان

دو رقم آخر کد بین المللی کالا به طور مشخص تری هست. و زیر مجموعه های محصولات را تعیین می کند. به عنوان مثال دانه های قهوه حاوی کافئین 0901.21 است. امّا دکاف 0910.22 است.

 

  • ارقام اضافی

علاوه بر شش رقم اصلی کد HS بین المللی کشورها می توانند بر اساس مصلحت خود 2-4 رقم هم اضافه کرده و دسته بندی خود را دبرای کالاهای مختلف دقیق تر کنند.

به عنوان مثال 0050 در مثال بالا برای قهوه غیر ارگانیک در کشور آمریکا استفاده می شود. در همه کشورها 6 رقم اوّل برای قهوه یکسان خواهد بود. بقیه هم بستگی به انتخاب خود کشورها دارد.

 

کد بین المللی کالا یا HS CODE چیست؟

ترخیص کالا از گمرک و HS CODE:

همان طور که در ابتدای بحث هم گفتیم با استفاده از کد بین المللی کالا هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخل کشورها به راحتی می توان کالاها را دسته بندی و تعرفه های لازم برای ورود و خروج آنها از مرزها را  صادر کرد.

ما برای انجام تجارت بین المللی و همچنین بحث خودمان یعنی تجارت با چین، همواره باید HS CODE را درخواست و سپس، از طریق همین کد، هزینه های گمرکی را از ترخیصکار خود استعلام گرفته، بررسی کرده، در صورت اینکه جوابگوی نیازهای ما بود، اقدام به خرید و در نهایت ترخیص کالاهای وارداتی خود نماییم.

 

گروه بازرگانی اوجال در صفر تا صد تجارت بین المللی از قبیل کالایابی، استعلام قیمت کالا، دریافت کد بین المللی کالا از تولید کننده برای استعلام هزینه های گمرکی، انجام سفارش خرید محصولات در چین، بازرسی از پروسه تولید محصول، بازرسی کالا در مبدا قبل از تحویل کالا در چین، انجام امن پرداختی، انجام امور گمرکی و ادرای کالاها در چین، انبارداری در چین، هماهنگی و انجام حمل و نقل بین المللی کالا، و همچین ترخیص کالا از گمرکات کشور اعم از گمرک فرودگاه امام و گمرکات سراسر کشور آماده همکاری با افراد حقیق و حقوقی هست.

 

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

منو اصلی