بایگانی

نویسنده: وحید حسینی

اخبار گمرکی رئیس کل گمرک ایران به تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست.

سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است!

رئیس کل گمرک ایران به تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست.

2 ماه قبل
اخبار گمرکی معاون گمرک ایران از صاحبان کالا خواست ؛ ۱ - چنانچه اسناد مالکیت کالاهای رسیده قبل از ۵ مهرماه سالجاری، موجود است نسبت به اظهار کالاهای خود ظرف ۲ هفته آتی به گمرک اقدام نمایند ؛ ۲- در خواست های ارائه شده به گمرک صرفاً در خصوص «کالاهای اساسی ، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات یدکی خط تولید» باشد؛ ۳ - ارائه درخواست از سوی شرکت های بازرگانی نیز در چارچوب کالاهای فوق بلامانع می باشد؛ ۴- در درخواست های ارائه شده، به اطلاعات درخواستی اشاره شده و از توضیح سایر موارد یا ضمیمه نمودن اسناد و مدارک دیگر جداً خودداری شود؛ ۵- اطلاعات مورد نیاز در درخواست همانگونه که در اطلاعیه قبلی نیز قید شده است عبارتند از : ( ۱- موضوع : مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری؛ ۲- شماره / شماره های ثبت سفارش؛ ۳- شماره سریال یا کوتاژ اظهارنامه ؛ ۴- نام کالا ؛ ۵- کد کالا ( ردیف تعرفه HS)؛ ۶- گروه کالایی : مثلاً : ۱ و ۲۱ و ۲۲ و ... ۷- ارزش کالا؛ ۸- نام شرکت : ۹- ماهیت شرکت: تولیدی / بازرگانی؛ ۱۰- تاریخ قبض انبار یا تاریخ تخلیه کالا، ۱۱- مدت ماندگاری کالا ( اختیاری)). ۶- درخواست های ارائه شده با فونت ۱۴ تنظیم و اطلاعات مورد نیاز به وضوح و مشخصاً درج تا قابلیت رویت و اقدام داشته باشد.

اطلاعیه شماره2 گمرک ایران در راستای اجرای مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور

معاون گمرک ایران از صاحبان کالا خواست ؛ ۱ – چنانچه اسناد مالکیت کالاهای رسیده قبل از ۵ مهرماه سالجاری، موجود است نسبت به اظهار کالاهای خود ظرف ۲ هفته آتی به گمرک اقدام نمایند ؛ ۲- در خواست های ارائه شده به گمرک صرفاً در خصوص «کالاهای اساسی ، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات یدکی خط تولید» باشد؛ ۳ – ارائه درخواست از سوی شرکت های بازرگانی نیز در چارچوب کالاهای فوق بلامانع می باشد؛ ۴- در درخواست های ارائه شده، به اطلاعات درخواستی اشاره شده و از توضیح سایر موارد یا ضمیمه نمودن اسناد و مدارک دیگر جداً خودداری شود؛ ۵- اطلاعات مورد نیاز در درخواست همانگونه که در اطلاعیه قبلی نیز قید شده است عبارتند از : ( ۱- موضوع : مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری؛ ۲- شماره / شماره های ثبت سفارش؛ ۳- شماره سریال یا کوتاژ اظهارنامه ؛ ۴- نام کالا ؛ ۵- کد کالا ( ردیف تعرفه HS)؛ ۶- گروه کالایی : مثلاً : ۱ و ۲۱ و ۲۲ و … ۷- ارزش کالا؛ ۸- نام شرکت : ۹- ماهیت شرکت: تولیدی / بازرگانی؛ ۱۰- تاریخ قبض انبار یا تاریخ تخلیه کالا، ۱۱- مدت ماندگاری کالا ( اختیاری)). ۶- درخواست های ارائه شده با فونت ۱۴ تنظیم و اطلاعات مورد نیاز به وضوح و مشخصاً درج تا قابلیت رویت و اقدام داشته باشد.

2 ماه قبل
1 2 3 5