بایگانی

دسته: تجارت با چین

خرید از چین چگونه می توانم واردات انجام دهم؟ قوانین مربوط به واردات کالای موردنظر خود را مطالعه کنید. کالاهایی که می خواهید وارد کنید را شناسایی کنید. اطمینان حاصل کنید که کالاهایی که می خواهید وارد کنید اجازه واردات به کشور را دارد. کالاهای خود را طبقه بندی کنید و هزینه ها آنها را در نظر بگیرید. تامین کننده خود را در چین پیدا کرده و سفارش خود را ثبت کنید. حمل و نقل بار خود را با یک شرکت قابل اطمینان هماهنگ نمایید. بار خود را پیگیری کنید و برای واردات آن به سرزمین اصلی یا منطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی مقدّمات لازم را بچینید. محموله خود را تحویل بگیرید.

آموزش واردات از چین به صورت قدم به قدم

چگونه می توانم واردات انجام دهم؟

قوانین مربوط به واردات کالای موردنظر خود را مطالعه کنید.
کالاهایی که می خواهید وارد کنید را شناسایی کنید.
اطمینان حاصل کنید که کالاهایی که می خواهید وارد کنید اجازه واردات به کشور را دارد.
کالاهای خود را طبقه بندی کنید و هزینه ها آنها را در نظر بگیرید.
تامین کننده خود را در چین پیدا کرده و سفارش خود را ثبت کنید.
حمل و نقل بار خود را با یک شرکت قابل اطمینان هماهنگ نمایید.
بار خود را پیگیری کنید و برای واردات آن به سرزمین اصلی یا منطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی مقدّمات لازم را بچینید.
محموله خود را تحویل بگیرید.

1 ماه قبل
1 2