بایگانی

دسته: ترخیص کالا

ترخیص کالا رئیس کل گمرک ایران: 115 میلیون تن صادرات و 29 میلیون تن واردات کالا در شرایط تحریم/ کریدور الکترونیکی ترانزیت کالا بین ایران، آذربایجان و گرجستان ...

کریدور الکترونیکی ترانزیت کالا بین ایران، آذربایجان و گرجستان راه‌‌اندازی می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران خبر داد:
115 میلیون تن صادرات و 29 میلیون تن واردات کالا در شرایط تحریم / کریدور الکترونیکی ترانزیت کالا بین ایران، آذربایجان و گرجستان راه‌‌اندازی می‌شود.

10 ماه قبل